Hide Cookie Control notification

This site uses cookies. Learn more about cookies.

Close cookie details

OverDrive would like to use cookies to store information on your computer to improve your experience at our website. One of the cookies we use is critical for certain aspects of the site to operate and has already been stored. You may remove and block all cookies from this site, but this could affect certain features or services of the site. To find out more about the cookies we use and how to remove them, please see our Privacy Policy.

If you do not wish to continue using this site, please click here.

  Main Nav
An Cléireach
Cover of An Cléireach
An Cléireach
Borrow Borrow
Suitear An Cléireach in Éirinn agus ar an Mór-Roinn i lár na 17ú haoise, agus mórthimpeall ar eachtra amháin, ach go háirithe, a thiteann amach le linn ionradh Chromail ar Éirinn, nuair a cruinnítear...
Suitear An Cléireach in Éirinn agus ar an Mór-Roinn i lár na 17ú haoise, agus mórthimpeall ar eachtra amháin, ach go háirithe, a thiteann amach le linn ionradh Chromail ar Éirinn, nuair a cruinnítear...
Available Formats-
 • OverDrive Read
 • EPUB eBook
Subjects-
Languages:-
Copies-
 • Available:
  1
 • Library copies:
  1

Recommended for you

 

Description-

 • Suitear An Cléireach in Éirinn agus ar an Mór-Roinn i lár na 17ú haoise, agus mórthimpeall ar eachtra amháin, ach go háirithe, a thiteann amach le linn ionradh Chromail ar Éirinn, nuair a cruinnítear buíon bheag ar thaobh sléibhe agus, in ainneoin an áir atá á bhagairt orthu, ar feadh aon oíche amháin tagann aiteall sa bháisteach, soilsíonn na réaltóga, agus déantar ceiliúradh ar an ealaín is ar aislingí.

  Set in mid-17th century Ireland and Continental Europe, the narrative in An Cléireach is triggered by a single event that takes place during the Cromwellian invasion of Ireland, when a small band of the retreating Irishry gather on the side of a mountain and, despite the threat of massacre, for one night the rain lifts, the stars shine, and art and dreams take centre stage.

Excerpts-

 • From the cover

  An Chéad Eagrán 2007

  An Dara hEagrán 2008

  © Darach Ó Scolaí 2007, 2008

  ISBN 978 0 898332 33 9

  Gach ceart ar cosnamh. Ní ceadmhach aon chuid den

  fhoilseachán seo a atáirgeadh, a chur i gcomhad athfhála,

  ná a tharchur ar aon mhodh ná slí, bíodh sin leictreon-

  ach, meicniúil, bunaithe ar fhótachóipeáil, ar thaifead-

  adh nó eile, gan cead a fháil roimhré ón bhfoilsitheoir.

  Clóchur, agus dearadh: Caomhán Ó Scolaí

  Clódóireacht: Clódóirí Lurgan

  Dámhadh Duais an Oireachtais 2007 ar an leabhar seo.

  Tá an t-údar buíoch den Chomhairle Ealaíon

  as an sparántacht a bhronn siad air agus é i mbun pinn.

  Tugann Bord na Leabhar Gaeilge agus Foras na Gaeilge

  tacaíocht airgid do Leabhar Breac

  Leabhar Breac, Indreabhán, Co. na Gaillimhe.

  www.leabharbreac.com

  An Cléireach

  DARACH Ó SCOLAÍ

  Brollach

  Earrach na bliana 1650 bhíomar sé chéad fear agus trí scór marcach ag máirseáil isteach trí gheata bhaile an Teampaill Mhóir dhúinn, an cornal Ó Flatharta ar ár gceann, bratacha ar foluain agus drumaí á mbualadh. A thúisce i seilbh an bhaile sinn tháinig an chéad mharcach chugainn anoir, fear óg gan hata gan bhearradh ag scairteadh in ard a chinn go raibh Cill Chainnigh i lámha an namhad. Chaitheadar na ?r an samhradh ag daingniú mhúrtha an bhaile, ag ardú na mballaí agus ag gearradh claiseanna thart timpeall orainn, agus sinn ag brostú marcach i ndiaidh a chéile siar thar Sionainn le scéalta an chogaidh. Thiteadar Cluain Meala agus Cathair Dhún Iascaigh. Chailleamar arm an tuaiscirt i Scairbh Sholais. Ghéilleamar Port Láirge.

  Naoi lá a chaitheamar faoi thuairteáil na ngunnaí móra sular fhágamar slán leis an Teampall Mór agus d'éalaíomar amach thar mhúrtha an bhaile cheithre chéad fear le garfan na hoíche. Mhalartaíomar piléir ghunnaí leis an namhaid agus, tar éis dianshiúl inar fhágamar ár gcompánaigh sínte feadh an bhealaigh, le chéadshoilsiú an lae thugamar na coillte orainn féin.

  I

  An Raitréat

  Ar chreig crochta os cionn na caschoille a chruinníomar, buíon bheag oi?geach is giollaí, hataí leathna fáiscthe anuas ar chloigne cromtha, cruach is leathar ag lonrú faoin ngealach, agus sinn ag labhairt de ghlórtha íslithe. Thoir i mbéal an ghleanna mar a rabhadar an tríú complacht i ngleic fós leis an namhaid bhí an torann lámhaigh imithe i léig, agus ó am go chéile chualamar glórtha sa dorchadas agus ?r mná is easláin á dtreorú tríd an mbogach fearnóige is sailí cois abhann, nó ag dreapadh aníos faoin gcoillearnach coill is caorthainn chun iad féin a shíneadh amach go traochta ar an maolán glas raithní thíos fúinn.

  Le m'ais, ardaíodh glór os cionn an mhonabhair chainte, ag moladh go dtabharfadh tine misneach dho na fearaibh agus go dtreoródh sí an chuid eile dhen reisimint chugainn.

  Threoródh agus an namhaid, a deir glór eile.

  Amhail mar a bhíos an t-uan ag méileach, a deir Seonac Ó hAllúráin i mo chluais, níl a fhios aige an gclois?dh an chaora é nó an mac tíre.

  Rinne beirt nó triúr gáirí dóite faoina ndrad agus thit an tost in athuair nó gur labhair an cornal dhe ghlór bog, bealaithe ag tobac is uisce beatha. Tóirse ná tine ná lastar, a deir sé, ach bíodh an uile dhuine faoi airm agus ullamh chun bóthair roimh bhreacadh an lae.

  D'fhanadar na hoi?gigh go gcloisidís an raibh aon aguisín le cur leis sin, agus nuair nár labhair an cornal in athuairthéaltaíodar leo ina nduine is ina nduine gur fágadh cruth beag déanta an chornail ag breathnú na spéire, agus a dheartháir...

About the Author-

 • Scríbhneoir, drámadóir, ealaíontóir agus foilsitheoir é Darach Ó Scolaí. Ghnóthaigh a úrscéal An Cléireach (Leabhar Breac, 2007) Duais an Oireachtais 2007 agus Gradam Uí Shúilleabháin 2008. Foilsíodh athinsintí leis ar dhá sheanscéal An Ceithearnach Caolriabhach (2002) agus Feis Tigh Chonáin (2000). Ar a shaothar do dhaoine óga tá na leabhair An Bradán Feasa agus Dóiteoir na Samhna (2009) sa tsraith Fionn. Léirigh an compántas Salamandar an dráma is deireanaí leis, An tSeanbhróg i 2009, agus rinne sé camchuairt na tíre lena dhráma Craos i 2008 agus An Braon Aníos i 2007. Bhain a dhráma Coinneáil Orainn Duais Bháitéir Uí Mhaicín amach, agus an BBC Stewart Parker Award, agus rinneadh cóiriú do Raidió na Gaeltachta ar Coinneáil Orainn agus An Braon Aníos i 2009. Chomh maith le saothar cló agus stáitse, tá scripteanna scríofa aige do dhá ghearrscannán, Cosa Nite (1998) An Leabhar (2000), agus don tsraith teilifíse Na Cloigne (2010). Tá Darach Ó Scolaí ag obair faoi láthair ar úrscéal nua 'Na Comharthaí' a fhoilseofar i 2014. Darach Ó Scolaí is a writer, playwright, and publisher. His novel An Cléireach (Leabhar Breac, 2007) won the Oireachtas Prize 2007 and Gradam Uí Shúilleabháin 'Book of the Year' 2008. He published two retellings of the tales An Ceithearnach Caolriabhach (2002) abd Feis Tigh Chonáin (2000). For young readers he has written An Bradán Feasa, Dóiteoir na Samhna and Bodach an Chóta Lachna in the series 'Fionn'. The Salamandar drama production company produced his latest play, An tSeanbhróg in 2009, and he has toured the country with his plays Craos in 2008 and An Braon Aníos in 2007. His play Coinneáil Orainn (2006) won the Walter Macken Prize and a BBC Stewart Parker Award, and his plays Coinneáil Orainn and An Braon Aníos were adapted for the radio in 2009. As well as prose works and plays, he has written screenplays for the short films Cosa Nite (1998) and An Leabhar (2000), and fort the television series Na Cloigne (2010). Darach Ó Scolaí is working on a novel 'Na Comharthai' which will be published in 2014.

Title Information+

 • Publisher
  Leabhar Breac
 • OverDrive Read
  Release date:
 • EPUB eBook
  Release date:

Digital Rights Information+

 • Copyright Protection (DRM) required by the Publisher may be applied to this title to limit or prohibit printing or copying. File sharing or redistribution is prohibited. Your rights to access this material expire at the end of the lending period. Please see Important Notice about Copyrighted Materials for terms applicable to this content.

You've reached your checkout limit.

Visit your Checkouts page to manage your titles.

Close

You already have this title checked out.

Want to go to your Checkouts?

Close

Recommendation Limit Reached.

You have reached the maximum number of titles you are allowed to recommend at this time. You can recommend up to 99 titles every 1 days.

Close

Sign in to recommend this title.

Recommend this title for your digital library.

Close

Enhanced Details:

Close
Close

Limited availability

Availability can change throughout the month based on the library's budget.

is available for days.

Once playback starts, you have hours to view the title.

Close

Permissions

Close

There are no copies of this issue left to borrow. Please try to borrow this title again when a new issue is released.

Close

The OverDrive Read format of this eBook has professional narration that plays while you read in your browser. Learn more here.

Close

Holds

Total holds:


Close

Restricted

Some format options have been disabled. You may see additional download options outside of this network.

Close

You've reached your library's checkout limit for digital titles.

To make room for more checkouts, you may be able to return titles from your Checkouts page.

Close

Excessive Checkout Limit Reached.

There have been too many titles checked out and returned by your account within a short period of time.

Try again in several days. If you are still not able to check out titles after 7 days, please contact Support.

Close

You have already checked out this title. To access it, return to your Checkouts page.

Close

This title is not available for your card type. If you think this is an error contact support.

Close

An unexpected error has occurred.

If this problem persists, please contact support.

Close

Close

NOTE: Barnes and Noble® may change this list of devices at any time.

Close
Recommend this title for your digital library
An Cléireach
An Cléireach
Darach Ó Scolaí
Optional:
Close
Buy it now
and support our digital library!
An Cléireach
An Cléireach
Darach Ó Scolaí
A portion of your purchase goes to support your digital library.
Close
Barnes & Noble Sign In |   Sign In

The first time you select “Send to NOOK,” you will be taken to a Barnes & Noble page to sign into (or create) your NOOK account. You should only have to sign into your NOOK account once to link it to your library account. After this one-time step, periodicals will be automatically sent to your NOOK account when you select "Send to NOOK."

You can read periodicals on any NOOK tablet or in the free NOOK reading app for iOS, Android or Windows 8.

Accept to ContinueCancel

Close

Renewing this title won't extend your lending period. Instead, it will let you borrow the title again immediately after your first lending period expires.

Close

You can't renew this title because there are holds on it. However, you can join the holds list and be notified when it becomes available for you to borrow again.

Close